ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC
www.abev.net
Història i fons  Projecte de reorganització i informatització
1998-2003

 

L’any 1996, a petició de l’Ajuntament de Vic i el Bisbat de Vic, la Diputació de Barcelona va encarregar a l’Associació d’Arxivers de Catalunya la redacció d’un projecte de reorganització dels fons documentals i bibliogràfics de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic. L’acord de desembre de 1998 entre les tres institucions va permetre el desenvolupament d’un projecte que va comportar el condicionament i la reubicació dels fons, el tractament documental i la catalogació, com també l’automatització de totes les sèries documentals i els fons bibliogràfics, a càrrec d’un equip interdisciplinari de professionals dels àmbits de l’arxivística, la biblioteconomia i la restauració. L’objectiu no era cap altre que dotar l’Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic dels mitjans de gestió propis del segle XXI per tal de garantir el futur i l'accessibilitat d’un tresor cultural únic a Catalunya i, en bona part, força desconegut.

El projecte portat a terme va ser,al capdavall, una etapa més en a la llarga història d’aquest arxiu i biblioteca, que tenia l'objectiu de garantir la perdurabilitat de la riquesa documental i bibliogràfica que conté, alhora que millorar-ne el coneixement i la difusió dels seus fons, especialment per als investigadors, les institucions culturals i la societat en general.

miniatura Sacramentari d'Oliba

La tasca es va concretar en la revisió i tractament dels fons arxivístics i la seva automatització a partir de l’aplicació informàtica desenvolupada en el decurs del propi projecte, basada en descripció multinivell a partir de la norma ISAD(G) i elaborada amb el programa CDS/ISIS, inicialment en la seva versió Winisis 1.31, posteriorment sota la versió 1.4. (actualment la versió emprada al centre és la 1.5, build 3). El sistema de descripció d’arxiu està articulat en tres bases de dades interrelacionades: una gestiona el quadre de classificació (estructura intel·lectual dels fons), l’altra les unitats documentals, i la tercera gestiona, a nivell d’unitat documental simple, la sèrie de visites pastorals. Tot i que no es va poder completar el tractament dels fons en els diferents nivells, i que posteriorment només s'hi han pogut portar a terme intervencions puntuals d'automatització de catàlegs existents i d'actualització per tal d'incorporar nous fons, sense poder completar el tractament retrospectiu, en l’estat en què va quedar la intervenció en el moment de tancar el Projecte la primera base de dades contenia prop de 4.200 registres (5.496 en l'actualitat), la segona prop de 21.000 (26.965 en l'actualitat), i la tercera depassa els 14.300 registres.

Pel que fa als fons bibliogràfics, després d’estudiar diferents possibles vies d’actuació s’inicià la intervenció l’any 2000. Es van poder tractar i automatitzar els fons històrics de patrística, història, dret, els fons balmesians i verdaguerians, la col·lecció d’incunables, la col·lecció d’opuscles i fulletons i, parcialment, els fons del segle XVI, l’hemeroteca, la sèrie d’autors locals, i alguns altres fons menors.

La catalogació bibliogràfica s’efectua, com en el cas dels fons arxivístics, en una base de dades de CDS/ISIS, amb una estructura CATMARC, i els registres són exportables per mitjà de protocols d’intercanvi. En total la base de dades contenia, en tancar la intervenció, 26.300 registres, que corresponien a 27.754 exemplars (abril 2003). Posteriorment només es va poder fer alguna intervenció puntual en col·lecció local i fons del segle XVI, i s'han mantingut al dia les seccions catalogades incorporant la catalogació dels fons que s'hi han afegit. En l'actualitat la base consta de 32.056 registres.

A partir de les bases de dades en Winisis es va configurat una interfície de consulta amb l’aplicatiu wwwisis 5.0 (wxis), que permet la consulta en línia de les bases de dades tant d’arxiu com de biblioteca a l’adreça www.abev.net que ara esteu utilitzant.

A banda d'això, es van condicionar les col·leccions de premsa local i se'n va completar l'enquadernació fins al moment de tancar el Projecte.

fotografia edicles

Quant a les restauracions, es van seguir dues línies d’actuació. Per una banda, els pergamins de Mensa Episcopal, especialment deteriorats i que requereixen una intervenció molt especialitzada, es van portar al taller del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, que van restaurar, des de l’inici del Projecte, 1.288 pergamins. Per altra banda, el taller que es va instal·lar en les dependències de l’Arxiu i Biblioteca Episcopal, va permetre tractar in situ el material que ho requeria i es van establir les pautes de conservació necessàries pel conjunt dels fons tant documentals com bibliogràfics.

També es van portar a terme estudis arquitectònics per avaluar les intervencions necessàries per ampliar la capacitat de dipòsit en funció de les necessitats previstes, per adequar els espais d’accés públic i per millorar l’accessibilitat i les condicions de seguretat.

 

Tornar a dalt

© RGM 2004. Pàgina actualitzada