ARXIU I BIBLIOTECA EPISCOPAL DE VIC
www.abev.net
Sistema de consulta  Sistema de consulta i accés als fons documentals i bibliogràfics.

El sistema de consulta i accés és diferenciat pels fons arxivístics i els fons bibliogràfics en funció de les seves especificitats.

Els fons arxivístics, cal recordar-ho, són els que estan formats per documents d'arxiu, definits com: Informació enregistrada, amb independència del suport o de les seves característiques físiques i intel·lectuals, produïda o rebuda i conservada per una organització o una persona en el desenvolupament de les seves activitats. (CIA/ICA, definició dins la norma ISAD(G)2)

Els fons bibliogràfics, per la seva part, són els que estan formats per documents definits com: Peça o grup de peces de qualsevol foma física, publicada, posada en circulació o tractada com una unitat i que com a tal és la base d'una descripció bibliogràfica individual (AACR2r)

El sistema, per tant, no permet, ara per ara, una interrogació conjunta de tots els fons, i les cerques s'han de fer en els fons que correspongui.

La catalogació de fons bibliogràfics s'ha fet seguint les Regles Angloamericanes de Catalogació (Anglo-American Cataloging Rules, 2r), mentre que la descripció arxivística es basa en la descripció multinivell regulada per la Norma Internacional General de Descripció Arxivística (General International Standard Archival Description - ISAD(G)2).

El resultat de les cerques està condicionat pel fet que els fons encara no estan descrits en la seva totalitat. Els fons bibliogràfics no estan tots catalogats, i pel que fa als fons arxivístics no tots els fons i sèries estan descrits a nivell d’unitat documental.

consulta arxiu consulta biblioteca

Informació sobre el llenguatge d'interrogació


© RGM 2004. Pàgina actualitzada