Consulta jeràrquica
FONS:1.1. Mensa EpiscopalConsultable
Reproduïble
SÈRIE:1.1.02.02.09. Govern de la diòcesi. Deganat-Arxiprestat de l'Oficialat. Arxiprestat de Moià
DATES: 1861-1912. Dates de referència 1860-1911
VOLUM i SUPORT: 19 UD; paper; lligalls; foli i quart i altres formats
HISTÒRIA DE L´ORGANISME/NOTÍCIA BIOGRÀFICA L'Arxiprestat de Moià es crea amb el decret episcopal de 20 de desembre de 1854, que es va reajustar amb un decret de 20 de juny de 1855, i es forma a partir d'una part de les parròquies de la circumscripció del deganat de l'Oficialat. De fet, aquestes parròquies, almenys des del segle XII i fins a la reestructuració de 1597, formaven part de l'antic deganat del Moianès, que va quedar subsumit en el de l'Oficialat amb la reestructuració de 1597. El nou reajustament de 10 d'agost de 1868, que no va entrar en vigor, no va afectar l'estructura de l'arxiprestat, com tampoc ho va fer el de 10 de juny de 1877 (de fet es tractava de l'aplicació del decret de 1868). Les modificacions de les demarcacions administratives de 12 i 20 de juliol de 1945 van significar nous canvis a l'arxiprestat, quan aquest va perdre una part de les parròquies que es van transferir a l'arxiprestat d'Artés, de nova creació. La nova reorganització de les delimitacions diocesanes de 30 de setembre de 1957 no va significar canvis importants en l'estructuració de l'arxiprestat. Finalment, el decret de 27 de juliol de 1984 va significar la creació de l'Arxiprestat del Moianès, format per les parròquies de l'antic arxiprestat de Moià, excepte algunes que es van transferir al nou arxiprestat de Bages-Nord
ABAST I CONTINGUT: Documents generats en l'administració de les parròquies de la demarcació, tant pel que fa al culte com al manteniment i conservació del patrimoni
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: manuscrit
LLENGUA: llatí / castellà
INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ: Catàleg antic redactat per mossèn Segimon Cunill i Fontfreda al primer quart del segle XX
INCREMENTS: Poden ingressar els documents dipositats a l'arxiu administratiu
CONSULTA EXPEDIENTS: